בתי ספר על יסודיים > עירוני ה : Skip Navigation Linksבעלי תפקידים

 תשע"ה

 אחראים ישירים לתחומי פעילות כלל מוסדית


 

הנהלה:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
שלומי דהןמנהל בית הספר201
רחל לוטבקמנהלת חט"ע 204
גילית יצחקימנהלת חט"ב 205 טנא  / 204  ביכורים
מרגלית בנימי ס/מנהלת חט"ב 227
טל אינסס/מנהלת חט"ב ומנהלת יום הלימודים  218

 

מזכירות:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
מהא אלעבאסימנב"ס216
חני גלאימזכירות ראשית211
מלי פילוכספים210
שרית דניאלמזכירות הנהלה209
דלית ונטורה מזכירות חט"ע214
איילה מזרחימזכירות חט"ב 215 טנא  / 213  ביכורים

 

מרכזות שכבה:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
איציק שלםמרכז כתות ז' 223
יוספה רטנרמרכזת כתות ח' (טנא) 227
שגיא קדרמרכזת כיתות ט'228
איריס שפיראמרכזת כתות י'202
עדי פיגליןמרכזת י"א 249
אורית עוזמרכזת כיתות י"ב 226

 

יועצות:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
סמדר שם טוב יועצת כיתות ז'257
אורי שבא  יועצת כיתות ח'257
נעמי אברהם יועצת כיתות ט'231
עמית פרלסוןיועצת כיתות י'אנייד
הגר גרוזברד

בת אל תירם
יועצת כיתות י

יועצת יב
230

231

 

בעלי תפקידים:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
יעקב קיבה מערכת מחשוב , רכז מנהלה206
מיה פלפלימורת שילוב 260
אינה פישבייןרכזת הישגים236
גלית פנונו רכזת מצוינות 230
קרן מנור גרינברגמחויבות אישית233
רינה קורמןרכזת התאמות 232
מקסי ברוהפסיכולוגית220
רווית שוואטרכזת כיתות אגף שחר229
יורם אורןמנהלן208

 

 

ריכוז חברתי:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
אתי יטח ריכוז חברתי  חט"ב203
איריס אנדרשיריכוז חברתי חט"ע, צד"ל221

 

 

תחזוקה:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
שלומי, אלי, שרבל תחזוקה בניין ביכורים240
אמנוןתחזוקה בניין טנא241

 

מחשבים ואורקולי:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
נדלר שחר מחשבים 243
אבי אבוטבולאור קולי250

 


ספרייה:

שםמס' טלפון פנימי

נטליה פרידברג

ציפי פייג

217

 

מעבדות:

ביולוגיה ביכורים244
ביולוגיה טנא247
כימיה ביכורים245
פיסיקה ביכורים246

 

חדרי ספח:

אולם ספורט ביכורים222
אמנות252
קולנוע-אורקולי250
מקלט גדול254
מקלט קטן256
מקלט טנא255

 

 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats