בתי ספר על יסודיים > עירוני ה : Skip Navigation Linksבעלי תפקידים

 תשע"ה

 אחראים ישירים לתחומי פעילות כלל מוסדית


 

הנהלה:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
שלומי דהןמנהל בית הספר201
רחל לוטבקמנהלת חט"ע 202
גילית יצחקימנהלת חט"ב 205 טנא  / 204  ביכורים
מרגלית בנימי ס/מנהלת חט"ב 227
טל אינסס/מנהלת חט"ב ומנהלת יום הלימודים  218
ענת רוזברג מנהלת צוותים פדגוגיים207

 

מזכירות:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
מהא אלעבאסימנב"ס216
דניז הרושמזכירות ראשית211
חני גלאימזכירות ראשית212
מלי פילוכספים210
שרית דניאלמזכירות הנהלה209
דלית ונטורה מזכירות חט"ע213
עדי שגבמזכירות חט"ב 215 טנא  / 214  ביכורים

 

מרכזות שכבה:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
איציק שלםמרכז כתות ז' 223
יוספה רטנרמרכזת כתות ח' (טנא) 227
שגיא קדרמרכזת כיתות ט'228
עדי פיגליןמרכזת כתות י'226
אורית עוזמרכזת י"א 224
אורית חליווהמרכזת כיתות י"ב 258

 

יועצות:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
סמדר שם טוב יועצת כיתות ז'257
אורי שבא  יועצת כיתות ח'257
נעמי אברהם יועצת כיתות ט'231
הגר גרוזברד  יועצת כיתות י'235
בת אל תירם  יועצת כיתות י"א225
מיטל יצחק גוטמן יועצת כיתות י"ב 259

 

בעלי תפקידים:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
יעקב קיבה מערכת מחשוב , רכז מנהלה206
מיה פלפלימורת שילוב 260
גיל לב עובד נוער קהילתי 261
אינה פישבייןרכזת הישגים236
גלית פנונו רכזת מצוינות 230
קרן מנור גרינברגמחויבות אישית233
רוית סובולרכזת התאמות 232
מקסי ברוהפסיכולוגית220
רווית שוואטרכזת כיתות אגף שחר229
יורם אורןמנהלן208

 

 

ריכוז חברתי:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
אתי יטח ריכוז חברתי  חט"ב203
איריס אנדרשיריכוז חברתי חט"ע, צד"ל221

 

 

תחזוקה:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
שלומי, אלי, שרבל תחזוקה בניין ביכורים240
אמנוןתחזוקה בניין טנא241

 

מחשבים ואורקולי:

שםתפקידמס' טלפון פנימי
נדלר שחר מחשבים 243
אבי אבוטבולאור קולי250

 

כללי:

חדר שיכפול 242
חדר מורים גדול (חט"ע) בניין ביכורים237
חדר מורים קטן  (חט"ב) בניין ביכורים238
חדר מורים בניין טנא239
אחות בניין ביכורים – שיר 220

 

ספרייה:

שםמס' טלפון פנימי

נטליה פרידברג

ציפי פייג

217

 

מעבדות:

ביולוגיה ביכורים244
ביולוגיה טנא247
כימיה ביכורים245
פיסיקה ביכורים246

 

חדרי ספח:

אולם ספורט ביכורים222
אמנות252
קולנוע-אורקולי250
מקלט גדול254
מקלט קטן256
מקלט טנא255

 

 

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats